En utbildad elektriker i Järfälla

Behöver du en elektriker i Järfälla så är det bra att du kollar vad tidigare kunder har sagt om hen. Det är alltid bra att veta att det är en Branschledande elektriker järfälla som kommer hem till dig och gör ett gott arbete. Är det en certifierad elektriker så kan du dock vara säker på att hen har fått rätt utbildning. Det krävs nämligen utbildning i flera steg för att kunna kallas sig certifierad elektriker. Du ska dock aldrig dra elen själv. Får du för dig att du kan klara det så är det bäst att du kommer på andra tankar. Det är dels olagligt och dels så är det förenat med livsfara. Dras elen felaktigt så kan det leda till både personskador och bränder så det är en ytterst dålig idé.

Elektriker i Järfälla

En elektriker börjar sin utbildning som så många andra på gymnasiet där hen går EL-programmet. El-programmet är dock något mer nischat än andra program då det är mycket praktik vid sidan av teorin. Dels är det teori om likström, växelström och allt vad elektricitet innebär men ju längre tiden går desto mer praktik blir det. Först i några veckor och sedan så blir det månader. När gymnasiet är slut så är det dags för nästa steg i utbildningen. Då är det nämligen dags för den framtida elektrikern att kalla sig lärling.

Lärlingsperioden sista steget

En lärling är en person har gått ut gymnasiet och fått tillåtelse att gå bredvid en mer erfaren elektriker. Det är för att hen ska lära sig hela yrket och alla dess delar. Det anses vara det bästa sättet att efter gymnasiet få kunskapen från en kollega. Elektrikern måste göra ett antal lärlingstimmar och först därefter kan hen kalla sig certifierad elektriker och dra elen i ditt hus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *